Αύξηση Ειδικοτήτων & Θέσεων στο Μηχανογραφικό των ΙΕΚ

Αύξηση Ειδικοτήτων & Θέσεων στο Μηχανογραφικό των ΙΕΚ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, περισσότερες θα είναι από φέτος οι ειδικότητες που θα παρέχονται στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), ενώ αυξημένες θα είναι και οι ειδικότητες αλλά και οι θέσεις στις οποίες θα έχουν πρόσβαση οι υποψήφιοι μέσω Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την αναβάθμιση και ανάδειξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Συγκεκριμένα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας:

Α. Από την περιόδο 2022-2023, οι ειδικότητες που θα παρέχονται στα Ι.Ε.Κ. θα είναι 134 (αυξημένες κατά 31 σε σχέση με την περίοδο 2021-2022).

Β. Σε ό,τι αφορά στο Μηχανογραφικό Δελτίο για τα ΙΕΚ που θα μπορούν να υποβάλλουν οι υποψήφιοι, παράλληλα με το Μηχανογραφικό Δελτίο για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση:

• Από την περίοδο 2022-2023 στα δημόσια Ι.Ε.Κ. όλων των Υπουργείων, εντάσσονται 100 περίπου ειδικότητες (από 42 που ήταν την τρέχουσα περίοδο).

• Οι θέσεις που θα δοθούν μέσω του Παράλληλου Μηχανογραφικού θα είναι φέτος , 16.514 έναντι 8.077 που διατέθηκαν πέρσι. Από αυτές οι 14.180 αφορούν σε θέσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας θα είναι 14.180 (από 6.105 που ήταν πέρσι).

• Τα τμήματα στα δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ., αυξάνονται σε 710 από 407.

Ενδεικτικά, αναφέρονται κάποιες από τις νέες ειδικότητες, οι οποίες προέκυψαν από τις προτάσεις των φορέων και των κοινωνικών εταίρων, σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις αποφάσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.), που μπορούν να εξασφαλίσουν εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό με μεγάλες δυνατότητες απορρόφησης από την αγορά εργασίας:

• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ
• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ
• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
• ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
• ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
• ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
• ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΞΙΟΥ
• ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.

ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΙΕΚ: Οι υποψήφιοι δεν έχουν περιορισμό στο πλήθος επιλογών Ι.Ε.Κ. και ειδικοτήτων που μπορούν να επιλέξουν κατά τη συμπλήρωση του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου. Ο τρόπος κατάρτισης των πινάκων κατάταξης και τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται όλοι οι υποψήφιοι που ισοβαθμούν.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ: Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν κατά το πρώτο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου 2022. Λεπτομέρειες για τη διαδικασία εγγραφής και οι ημερομηνίες εγγραφών θα ανακοινωθούν από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης για τα Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. και από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις των Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των εισακτέων στα Α.Ε.Ι. και τα Ι.Ε.Κ.

Facebook Twitter Google+ Pinterest